Башкы баракка

Үч-Терек айыл өкмөт башчысы:

айыл өкмөт

 

Сейдалиев Рысбай Көчкөнбаевич.