Башкы баракка

Байланыш

Байланыш телефондор:

6-01-31 Айыл өкмөт
6-01-32 Жооптуу катчы
6-01-28 Башкы бухгалтер

Айылдык кеңештин төрагасы
0779 22 73 99 Сулайманов Өсөрбек Кошалиевич

Айылдык кеңештин торагасынын орун басары
0778 15 11 75 Чолпонкулов Муратбек Медербекович

Айылдык кеңештин катчысы
0778 62 72 20
0771 07 93 72