Сүрөттөр

Айыл өкмөт башчысы

айыл өкмөт

...

Айылдык Кеңештин Төрагасы

айыл өкмөт

...