Башкы баракка

ҮЧ-ТЕРЕК АЙЫЛ ӨКМӨТҮ – СҮРӨТТӨР

ҮЧ-ТЕРЕК АЙЫЛ ӨКМӨТҮ – СҮРӨТТӨР

Үч-Терек айылы Кыргызстандын эң кооз жерлеринин бири.